Coach och Hälsocoach

Av en tillfällighet fick jag ett tips att gå en kurs att bli diplomerad coach på Coach Companion (www.coachcompanion.se)

Det var en fantastisk upplevelse, förutom att jag lärde mig mer om mig själv fick jag med mig en hel verktygslåda att kunna leda samtal och ställa frågor. När erbjudandet kom om en påbyggnadskurs att bli hälsocoach, var jag snabb att anmäla mig. 

I tider då många mår dåligt av stress, tidsbrist, sömnbrist, osäker arbetsmarknad och/eller pandemins effekter – vill jag  vara ett stöd och samtalspartner. Med hjälp av olika verktyg och tankeövningar leder jag dig genom din process och ställer frågorna du inte redan tänkt tusen gånger i ditt eget huvud. Förhoppningsvis kommer du genom att höra dina svar fram till vilken väg du ska gå, eller hur du hanterar din situation på bäst möjliga sätt.

Vi ska heller inte glömma vad en sjukskrivning kostar i personligt lidande och ekonomiska resurser. Om jag som hälsocoach kan bidra till att förkorta sjukskrivningen eller skapa större medvetenhet eller kanske rentav vara din osynliga knuff i ryggen för att våga ta nästa steg – vad har du att förlora?  

Vad är en coach?

Förenklat: låt oss säga att du ska lära dig cykla:

raren: Först sätter du vänster fot på pedalen närmast dig, sen svingar du dig upp på sadeln och sätter den andra foten på den andra pedalen och sen trampar du så cykeln rör sig framåt.

Mentorn: När jag skulle lära mig cykla började jag med att sätta min ena fot på pedalen som var närmast mig, sen…

Psykologen: När du tänker på att du ska lära dig cykla, hur känns det?

Coachen: Ok, här står en cykel. Hur tänker du hantera den?

Du har oftast svar på mycket inom dig, men tankarna kan gå i loopar. Kanske kan jag som utomstående fånga in hur du uttrycker dig kring din frågeställning och hjälpa dig att föra resonemanget framåt. Få dig att maxa din potential, kort sagt.

Vi kan ses på stan, hos dig eller hemma hos mig.

Jag har såklart tystnadsplikt och jobbar efter ICF:s etiska regler.

Kontakta mig för pris!